torsdag 15 mars 2018

Franska verb år 8 #1

Nu behöver vi träna verb för att ni ska få ett större flyt på franskan och känna er säkrare när vi uttrycker er muntligt och skriftligt. 

Test:
1. Regelbundna -er verb i nutid 
https://www.youtube.com/watch?v=1LcdyiHZKXI
http://glosor.eu/ovning/g-andelser-er-verb-presens.751911.html

2. Regelbundna -er verb i dåtid
https://www.youtube.com/watch?v=ZYEx3OqmOwU
http://glosor.eu/ovning/passe-compose-med-avoir-er.771669.html

3. Känna till vad vanliga -er betyder (se lathund)
http://glosor.eu/ovning/vanliga-verb.2735021.html

4. Oregelbundna verb i nutid:
OM VERB
Verbets konjugationer

Infinitv kallas också grundform och det är den formen man kan slå upp i ett lexikon (så som att bada, läsa, rita eller gå). Présent

Présent är samma form som presens i svenskan och visar att något sker i nutid (jag äter, jag talar, jag simmar...etc.)

Passé composé

Passé composé-formen kan användas både som svenskan perfekt (jag har ropat, jag har sprungit...etc.) och som imperfekt, den är alltså en dåtidsform


Passé composé bildas genom verbet avoir (att ha) och det verb man vill böja, det verb man vill böja måste dock ha en speciell ändelse. Ändelsen för regelbundna


er-verb är -é        ex. j'ai parlé (parler)


Om du vill veta hur man böjer ett speciellt verb rekommenderar jag att du gör ett besök på www.verbix.com.


1. Vad är tempus?Till kaptiteltestet - Save the Energy

E-D level:

Du ska kunna:
1.     orden som vi jobbat med I kapitlet (svensk översättning, matcha ord)
se länkar till ordlistor nedan och sidhänvisningar i textboken

2.     förklara vad Earth Hour är på engelska (när, varför och hur det firas?)

3.     How can you reduce your ecological footprint? Berätta hur du tänker att man själv kan minska sin miljöpåverkan och spara energi
4.     visa att du kan förstå en text om alternativ energi och svara på frågor

ORDKUNSKAP (länkar finns i blogg och via Vklass)
Five Smalls Steps for a Cleaner world (Tb p. 112-113)
1) Words (easy)
2) English/English wordlist
Moving Mindmills (Tb p. 114-115)
3) Words (easy)
Traffic Jam (Tb p. 116-118)
4) Words (easy)A-C level:

Du ska kunna:
1.     orden som vi jobbat med I kapitlet svensk översättning, synonymer, förklara vad de innebär
se länkar till ordlistor nedan och sidhänvisningar i textboken

2.     förklara vad Earth Hour är (när, varför och hur det firas?)


3.     How can you reduce your ecological footprint? Berätta på engelska hur fem små steg kan göra en stor skillnad och spara energi
Tb p. 112-113 + Wb p. 87: A  – Give 5 examples how to save energy

4.     visa att du kan omsätta dina inlärda kunskaper i ett nytt sammanhang genom att läsa en oförberedd text alternativ energi och svara på frågor.

ORDKUNSKAP (länkar finns i blogg och via Vklass)
Five Smalls Steps for a Cleaner world (Tb p. 112-113)
1) Words (advanced)
2) English/English wordlist
Moving Mindmills (Tb p. 114-115)
4) Words (advanced)
Traffic Jam (Tb p. 116-118)
5) Words (advanced)
Earth Hour
6) Words

Tors 15/3

Klar? Välj något av detta att jobba med:

1) Your ecological footprint
https://www.footprintcalculator.org/

2) Summarize why bees are important to us humans.

3) Now You’re Writing, Wb p. 89:D 1

4) Prep for test