onsdag 30 augusti 2017

Substantiv - genomgång

I franskan finns två genus: maskulinum och femininum. 
Det gäller alla franska substantiv. 
Lär dig alltid ett nytt substantiv tillsammans med en artikel.Obestämd form
Bestämd form
mask.
un
le (l’)
fem.
une
la (l’)
plural
des
les


Filmgenomgång:måndag 28 augusti 2017

Läxa

Se datum i Vklass
https://glosor.eu/ovning/reaching-your-goals.6278803.html

Träna frågeord

Frågeord:
vem - qui
hur många, hur mkt - combien
vad - que
vad(lång form) - qu'est­-ce que
hur - comment
när - quand
vilket - quel
var, vart - 
varför - pourquoi

Översikt:
http://www.kursnavet.se/kurser/fr1301/m009/m009-htm/a01-009-g.htm

Träna:
https://glosor.eu/ovning/frageord.771697.html

fredag 25 augusti 2017

Läxa

Se datum i Vklass.
Repetera siffrorna 21-40:
http://glosor.eu/ovning/siffror-21-40.1451349.html

https://quizlet.com/219797647/chiffres-21-40-flash-cards/

Träna -er, -re verb och -ir verb

Läxa. Se datum i Vklass.
Böja -er, -re och -ir verb

 -er verb i presens:

-re verb i presens


-ir verb i presens
Extr

ÖVNINGAR:-er verb
http://glosor.eu/ovning/er-verb.3727358.html
http://glosor.eu/ovning/franska-er-verb-i-presens.3697861.html

-re verb
http://glosor.eu/ovning/franska-re-verb-i-presens.3697875.html
http://glosor.eu/ovning/re-verb.3563371.html

-ir verb
http://glosor.eu/ovning/ir-verb-i-presens.771666.html
http://glosor.eu/ovning/franska-ir-verb-i-presens.3697866.html

Vanliga -er, -ir, -re verb:
http://glosor.eu/ovning/vanliga-er-re-ir-verb.3502505.html

- er verb i presens

Genomgång:
 -er verb i presens:

Övningar:
1. http://glosor.eu/ovning/g-andelser-er-verb-presens.751911.html

2. http://glosor.eu/ovning/g-les-verbes-en-er-present.734181.html

3. http://glosor.eu/vanligt-forhor/er-verb-presens.1908222-1.html

4. http://glosor.eu/vanligt-forhor/er-verb-presens.518593-1.html

5. http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/ver1.html

6. http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/french/verbbuster/VerbBusterYr7_ER_Verbs.htm

7. http://www.languageguide.org/french/grammar/conjugations/exercises/erverbs.jsp

8. http://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/admirer-pr%C3%A9sent

9. Titta på filmen. Läs igenom sidorna. Lyssna på orden. 
http://www.frenchlearner.com/verbs/regular-er-verbs/

Läxa

Se datum i Vklass
Läxa: ord p. 16-19

torsdag 24 augusti 2017

onsdag 23 augusti 2017

Onsdag 23/8

1) Starter: Tb p. 14:1-2
My Choice Tb p. 16-19
2) Läs en text var – berätta kort
3) Frågor Tb p. 19
4) Lyssna på alla texterna

5)  Wb. p.10:A 1, 2 (stencil)

Klar? Skriv ett personligt svar till en eller flera av eleverna.

Läxa: ord p. 16-19
https://glosor.eu/ovning/my-choice.7369448.html

tisdag 22 augusti 2017