torsdag 28 september 2017

Inför diagnos, Bon Voyage 3 ch 1-3

Se datum i Vklass
Bonne courage!
Linda

Diagnosen är baserad på ett antal övningsuppgifter och glosor som du arbetat med i kap.1-3.
Rött: Gamla kunskaper som måste sitta.
·       avoir (har i presens - nutid)

·       être (är i presens - nutid)

Grönt: E-D
·        Frågeord
·       -er verb i presens
·        Ordningstal
·        aller i presens
·       frukostord

·       mon, ma, mes

Blått: A-C
ställa frågor
·       faire i presens
le futur (framtid)    
                                         
Moment:
Online
Öb.
Tb.
frågeord
p. 26
---
ställa frågor
Genomgång:

Övning:
Träna på att skriva egna frågor
p. 24
p. 25:13
---
ordningstal
Genomgång:

Övning:
p. 35
p. 109
avoir
(har i presens - nutid)


---
p. 122

être
(är i presens - nutid)---
p. 122

avoir eller être?

---
---
-er verb i presens

p. 13:11
p. 119
aller i presens

Genomgång:

Sång:

Övning:
p. 23:11
p. 122
faire i presens

p. 23:11
p. 122
frukostord/

Genomgång:

Övning:

p. 9:4
p. 112
mon, ma, mes
Genomgång:


Övning:


p. 36
p. 116
le futur (framtid)
Genomgång:


Övning:p. 37
p. 38:14-16
p. 120The Twits - Lesson 1

1) Intro-film

2) Meet the characters

3) The Twits 1
Read book p. 1-18
Lyssna på spår 1-7:
https://goo.gl/W3f7tZ

4) Describe The Twits - kom på adjektiv som beskriver personerna?
Kika på p. 2-8

5) Läxa till v 40: 
https://glosor.eu/ovning/the-twits-1.7347855.html

fredag 22 september 2017

Träna inför test - se datum i Vklass

De gröna måste du klara för ett E. 
Gammal kunskap som ska finnas kvar.
avoir i presens
être i presens
faire i presens
presens och passé composé av –er verb

Röda för E-D - nya moment du måste klara
frågeord
-re verb i presens
-ir verb i presens
reflexiva verb i presens

Blå för A-C  
fransk slang
vanliga reflexiva verb
reflexiva verb i passé composé

Checklista
Länkar
frågeord

avoir i presens

être i presensfaire i presenspresens och passé composé av    –er verb
-re verb i presens-ir verb i presens


fransk slang

vanliga reflexiva verb


reflexiva verb i presens
https://glosor.eu/ovning/reflexiva-verb-presens.408348.html
reflexiva verb i passé composé                                        

Reflexiva verb i passé composé

Läxa. Se datum i Vklass.
2) https://glosor.eu/ovning/reflexiva-verb-p-c.3123484.html

Genomgång:
avoir (används vid p.c)
être (används vid p.c reflex verb)

-er verb i presens (nutid)
har
har (egentligen är)

ändelser
j’ai
je suis

-e
tu as
tu es

-es
il, elle a
il, elle est

-e
nous avons
nous sommes

-ons
vous avez
vous êtes

-ez
ils, elles ont
ils, elles sont

-ent

–er verb passé composé (dåtid)


reflex verb i presens (nutid)
reflex verb i p.c (dåtid)
ex. parler

ex. se doucher
ex. se doucher
j’ai parlé

je me douche
je me suis douchée
tu as parlé

tu te douches
tu t’es douchée
il, elle a parlé

il, elle se douche
il, elle s’est douchée
nous avons parlé

nous nous douchons
nous nous sommes douchées
vous avez parlé

vous vous douchez
vous vous êtes douchées
ils, elles ont parlé

ils, elles se douchent
ils, elles se sont douchées

Observera att:
När man gör om reflexiva verb till passé composé måste man tänka på 4 saker:
1. Att sätta in rätt form av me, te, se osv. 
2. Att göra om verbet till passé composé form –er till  
3. Att sätta in rätt form av être som hjälpverb istället för avoir (som man vanligtvis använder).

4. Att lägga till ett extra –e på slutet om det är en feminin som gör verbet och ett extra –s om det är många som gör verbet.