onsdag 24 januari 2018

Onsdag (Linda på möte)

Hello darlings! Bonjour mes chéris!

1) Jobba i öb. Titta hur verbet böjs i den rosa rutan och gör övn. 18, 19, 20 (p. 100-101)

2) Ta stencilen om faire (nr 1)

Klar? Ta stencil nr 2 (facit är nr 3)

tisdag 23 januari 2018

Sevärdheter i Paris

Sevärdheter i Paris  - muntlig presentation (stor grupp)
Berätta om din sevärdhet i valfritt format.Dela med dig av bilder och träna på en kort presentation för klassen ev. inläsning till redovsining.

Nom
Sevärdhet
1 Erik
2 Sibelle
Parc Astérix + Eurodisney
1 Makram
Jonna
Arc de triomphe+ les Champs Elysées
1 Hanna
2 Amanda
La Tour Eiffel + la Seine
1 Louise
2 John
Notre Dame et quartier Latin
1 Victor K
2 Ismail
Montmartre et les peintres
1 Eldin 
2 Viktor F
La Villette 
1 Ludvig
2 Vilgot
Le Louvre + l’art
1 Pontus
2 Arman
Le métro + les aéroports
Emil
2 ---
Les jardins de Paris 
1 Alexandra
2 Frida
L’opéra + la Bastille
1 Jonas
Ylva
VersaillesLäxa

https://glosor.eu/ovning/rumsord.1681485.html 

Test Groundhog Day

Du ska kunna:

·       Ord från filmen (välj svårighetsgrad)


·       Ord och fakta om djuret groundhog
Groundhog facts (lite svårare)

·       Förklara på engelska om firandet av Groundhog Day·       Berätta på engelska vad du skulle göra om du fick leva varje dag om och om igen…

Du ska inte bara kunna rada upp engelska ord,  utan det är bra om du kan beskriva dem, använda synonymer (=ord som betyder samma sak, ex. guy – boy) och använda dem i egna meningar etc.


Du behöver inte kunna återge något om filmens innehåll.

måndag 22 januari 2018

Groundhog Day theme

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.


E
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt
redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

C
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat 
redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 
A
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.


I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. 

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. 
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 
Eleven diskuterar 
översiktligt 
några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla
 jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt
 några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade
 jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra 
välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Things you will learn during this theme:

Words from the film (pick your level!)
1. Groundhog Day film words (lättare) or  Groundhog Day film words (svårare)
  
2. Groundhog facts (lite svårare)

3. The date and the tradition of Groundhog Day - explain in your own words

Groundhog Day presentation
Some films about groundhogs and their day:

Groundhog day fact page

Groundhod Day quiz

4. On the test you will also write about a day you would like to re-live ;-)

Test date: Friday Feb 3!

torsdag 18 januari 2018

Läxa

Ord från sagornas värld - Du kan nog många av dessa ord redan. Repetera och träna på att stava dem så gott du kan.

https://glosor.eu/ovning/fairy-tale-vocabulary.4487288.html

onsdag 10 januari 2018

Lyssna på texten

Quel Bazar!  p. 62-64
https://webbapp.liber.se/bon-voyage-2/#/10-quel-bazar/quel-bazar--/lyssna-p--texten

Chouette - ma maison #1

Prepositioner
"Prepositioner" är ord du använder för att beskriva olika förhållanden mellan personer, platser, saker.
Ordet kommer från "pre", som betyder "framför", och "position". Prepositioner är oböjliga ord, som man oftast placerar före ord från ex ordklassen substantiv.


Bas:
dans - i
devant - framför
sur - på
sous - under
derrière - bakom

Extra:
à côté de - bredvid
à gauche de - till vänster om
à droite de - till höger om
chez - hos

Träna:


ne...pas = inte
Kom ihåg! 

"inte" på franska består av två delar, som placeras på var sin sida av verbet: ne+verbet+pas

Träna: 


Tea time!

Idiomatiska uttryck

När vi lär oss andra språk stöter vi på idiomatiska uttryck, det vill säga sådana som har en betydelse som inte kan översättas ord för ord, men som har en specifik betydelse i språket: Nästan alla känner till det engelska: it’s raining cats och dogs för att det hällregnar. 
Vad menas med:
  • Få något om bakfoten
  • Lägga näsan i blöt
  • Ta något med en nypa salt
Tea idioms tasks:
http://www.esolcourses.com/vocabulary/idioms/tea/tea-idioms.html


It's not my cup of tea = I don't like it

It's as good as a chocolate teapot= it's useless


I wouldn't do it for all the tea in China= nothing could make me do it


tisdag 9 januari 2018

Mål vt 2018

1) Gå till din Google (veingeskolan.se inlogg).
Kolla delat med mig och läs matrisen för engelska ht 2017.

2) Klicka och fundera och fyll i.