torsdag 15 mars 2018

Till kaptiteltestet - Save the Energy

E-D level:

Du ska kunna:
1.     orden som vi jobbat med I kapitlet (svensk översättning, matcha ord)
se länkar till ordlistor nedan och sidhänvisningar i textboken

2.     förklara vad Earth Hour är på engelska (när, varför och hur det firas?)

3.     How can you reduce your ecological footprint? Berätta hur du tänker att man själv kan minska sin miljöpåverkan och spara energi
4.     visa att du kan förstå en text om alternativ energi och svara på frågor

ORDKUNSKAP (länkar finns i blogg och via Vklass)
Five Smalls Steps for a Cleaner world (Tb p. 112-113)
1) Words (easy)
2) English/English wordlist
Moving Mindmills (Tb p. 114-115)
3) Words (easy)
Traffic Jam (Tb p. 116-118)
4) Words (easy)A-C level:

Du ska kunna:
1.     orden som vi jobbat med I kapitlet svensk översättning, synonymer, förklara vad de innebär
se länkar till ordlistor nedan och sidhänvisningar i textboken

2.     förklara vad Earth Hour är (när, varför och hur det firas?)


3.     How can you reduce your ecological footprint? Berätta på engelska hur fem små steg kan göra en stor skillnad och spara energi
Tb p. 112-113 + Wb p. 87: A  – Give 5 examples how to save energy

4.     visa att du kan omsätta dina inlärda kunskaper i ett nytt sammanhang genom att läsa en oförberedd text alternativ energi och svara på frågor.

ORDKUNSKAP (länkar finns i blogg och via Vklass)
Five Smalls Steps for a Cleaner world (Tb p. 112-113)
1) Words (advanced)
2) English/English wordlist
Moving Mindmills (Tb p. 114-115)
4) Words (advanced)
Traffic Jam (Tb p. 116-118)
5) Words (advanced)
Earth Hour
6) Words

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.