tisdag 20 mars 2018

Transition words in your book report


Från kursplanen i Engelska :

 I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. 

I /…/ skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

"Bindeord" är ord vi använder för att binda samman satser och satsdelar av samma slag i vår kommunikation. Dessa bindeord beskriver även förhållandet mellan satserna eller satsdelarna. De tillhör ingen satsdel.
Exempel på bindeord är "och", "samt", "eller", "men", "utan", "för".
Jag är trött, men vi skall ändå bada.


Transition words - bind ihop din text

torsdag 15 mars 2018

Franska verb år 8 #1

Nu behöver vi träna verb för att ni ska få ett större flyt på franskan och känna er säkrare när vi uttrycker er muntligt och skriftligt. 

Test:
1. Regelbundna -er verb i nutid 
https://www.youtube.com/watch?v=1LcdyiHZKXI
http://glosor.eu/ovning/g-andelser-er-verb-presens.751911.html

2. Regelbundna -er verb i dåtid
https://www.youtube.com/watch?v=ZYEx3OqmOwU
http://glosor.eu/ovning/passe-compose-med-avoir-er.771669.html

3. Känna till vad vanliga -er betyder (se lathund)
http://glosor.eu/ovning/vanliga-verb.2735021.html

4. Oregelbundna verb i nutid:
OM VERB
Verbets konjugationer

Infinitv kallas också grundform och det är den formen man kan slå upp i ett lexikon (så som att bada, läsa, rita eller gå). Présent

Présent är samma form som presens i svenskan och visar att något sker i nutid (jag äter, jag talar, jag simmar...etc.)

Passé composé

Passé composé-formen kan användas både som svenskan perfekt (jag har ropat, jag har sprungit...etc.) och som imperfekt, den är alltså en dåtidsform


Passé composé bildas genom verbet avoir (att ha) och det verb man vill böja, det verb man vill böja måste dock ha en speciell ändelse. Ändelsen för regelbundna


er-verb är -é        ex. j'ai parlé (parler)


Om du vill veta hur man böjer ett speciellt verb rekommenderar jag att du gör ett besök på www.verbix.com.


1. Vad är tempus?Till kaptiteltestet - Save the Energy

E-D level:

Du ska kunna:
1.     orden som vi jobbat med I kapitlet (svensk översättning, matcha ord)
se länkar till ordlistor nedan och sidhänvisningar i textboken

2.     förklara vad Earth Hour är på engelska (när, varför och hur det firas?)

3.     How can you reduce your ecological footprint? Berätta hur du tänker att man själv kan minska sin miljöpåverkan och spara energi
4.     visa att du kan förstå en text om alternativ energi och svara på frågor

ORDKUNSKAP (länkar finns i blogg och via Vklass)
Five Smalls Steps for a Cleaner world (Tb p. 112-113)
1) Words (easy)
2) English/English wordlist
Moving Mindmills (Tb p. 114-115)
3) Words (easy)
Traffic Jam (Tb p. 116-118)
4) Words (easy)A-C level:

Du ska kunna:
1.     orden som vi jobbat med I kapitlet svensk översättning, synonymer, förklara vad de innebär
se länkar till ordlistor nedan och sidhänvisningar i textboken

2.     förklara vad Earth Hour är (när, varför och hur det firas?)


3.     How can you reduce your ecological footprint? Berätta på engelska hur fem små steg kan göra en stor skillnad och spara energi
Tb p. 112-113 + Wb p. 87: A  – Give 5 examples how to save energy

4.     visa att du kan omsätta dina inlärda kunskaper i ett nytt sammanhang genom att läsa en oförberedd text alternativ energi och svara på frågor.

ORDKUNSKAP (länkar finns i blogg och via Vklass)
Five Smalls Steps for a Cleaner world (Tb p. 112-113)
1) Words (advanced)
2) English/English wordlist
Moving Mindmills (Tb p. 114-115)
4) Words (advanced)
Traffic Jam (Tb p. 116-118)
5) Words (advanced)
Earth Hour
6) Words

Tors 15/3

Klar? Välj något av detta att jobba med:

1) Your ecological footprint
https://www.footprintcalculator.org/

2) Summarize why bees are important to us humans.

3) Now You’re Writing, Wb p. 89:D 1

4) Prep for test

tisdag 13 mars 2018

måndag 12 mars 2018

Futurum (framtid)

Futurum: futur proche (aller +infinitiv)

Futurum
http://glosor.eu/ovning/futur-proche-av-parler.771655.html

1. Repetera aller i presens. Du måste kunna aller i nutid för att kunna bygga framtid!
Klicka på den gröna pilen i övningen för att lyssna på filen. 
Gör sedan övningen:
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_aller.htm
Mer träning:
http://glosor.eu/ovning/aller-i-presens.771652.html

2. Se genomgången:


3. Lyssna:

4. Välj bland övningarna:
http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/scfrspq2.htm

fredag 9 mars 2018

GRIT?

Här skulle man kunna låta äldre elever testa sin nivå av grit:
http://angeladuckworth.com/grit-scale/

Adjektivens böjning och placering

Böjning:
Adjektiven böjs enligt sitt huvudord. 
De flesta adjektiv har olika former i maskulinum och femininum men t.ex. sådana adjektiv som slutar på –e i maskulinum ser likadana ut i femininum.
Example:Mon père est grand…Min pappa är stor…
…et ma mère est grande aussi.… och min mamma är också stor.
MEN !!!Le garçon est jeunePojken är ung…
…et la fille est jeune aussi.…flickan är också ung

PlaceringSpeciellt färger och nationalitetsord kommer alltid efter huvudordet.


rougeVoilà, une voiture rouge.Här är en röd bil.
finlandais, -eJe suis finlandais(e)Jag är finländsk(a).

Av de ord som kommer före sitt huvudord behöver du bara kunna:
grand, -estorUn grand homme.
petit,-elitenUn petit garçon.
joli, -evacker, nätt, sötUn joli chien.
jeuneungUn jeune enfant
Övningar:
Adjektiv
Adjektivets placering


måndag 5 mars 2018

Personbeskrivning 5/3

Skriv egna meningar med dessa fraser:


aller chez la coiffeuse
prendre l'ascenseur
prendre des médicaments
emprunter une robe
se jeter par la fenêtre
aller au restaurant
arroser les plantes
boire du thé

fredag 2 mars 2018

Läxa

Läxa:

-er verb i presens

Verbet parler (tala, prata), tillhör gruppen regelbundna verb som slutar på –er i infinitiv (grundformen). De allra flesta franska verb, ca 90%, böjs på samma sätt som parler. Lär du dig mönstret för -er verb kan du lära dig använda många verb. Kan man böja ETT så kan man böja ALLA! 

Exempel på ER-verb: parler (att prata), jouer (att leka/spela) och aimer (att älska)

1. Gå in på denna länk och lyssna på de olika verbböjningarna.
http://www.kursnavet.se/kurser/fr1301/m004/m004-htm/a01-004-i.htm

2. Fundera:
Vilka former har samma uttal?
Vilka ändelser är alltså stumma (hörs inte) och vilka uttalas?

3. Se till att du förstår hur det fungerar med -er verb och hur de böjs.

Ändelser:


Exempel:


Övningar